Senaste siffrorna från GCA Market Report

- Jan 14, 2020-

Noterat från GCA UK, den brittiska allmänheten spenderade 1,7 miljarder pund på gratulationskort. Den stora majoriteten av gratulationskort köps fortfarande i tegel och murbruk, snarare än online och de är fortfarande en viktig, mycket lönsam produkt för alla slags återförsäljare, säljs i en av sex butiker.

Vad är tegel- och murbrukaffärer?

Brick-and-mortel hänvisar till en traditionell gatu-sida-verksamhet som erbjuder produkter och tjänster till sina kunder ansikte mot ansikte på ett kontor eller butik som företaget äger eller hyr. Brick-and-mortel-butiker har haft svårt att konkurrera med mestadels webbaserade företag som Amazon.com Inc.

De flesta av oss kanske tror att försäljningen online kommer att vara mer än tegel och murbruk. Uppgifterna berättade en annan historia. Se är att tro. Det är fortfarande köpregeln för konsumenterna.

greeting card 3